Hotel Venus Fourka

Zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky https://venusfourka.gr/ poskytuje své služby svým návštěvníkům/zákazníkům v souladu s následujícími podmínkami používání. Před použitím služeb společnosti je nutné se s tímto textem seznámit.

Η Hotel Venus Fourka prohlašuje, že přijímá veškerá očekávaná opatření, aby zajistila úplnost, přesnost a spolehlivost údajů a informací obsažených na svých webových stránkách.

Webové stránky https://venusfourka.gr/ si vyhrazuje právo chránit svou firemní pověst a obsah svých webových stránek všemi zákonnými prostředky.

Informace zveřejněné na internetových stránkách https://venusfourka.gr/ nesmí být znovu publikovány vcelku ani po částech. Jakákoli reprodukce nebo šíření obsahu jakýmkoli způsobem nebo na jakémkoli médiu pro jakékoli použití je povoleno pouze s písemným souhlasem společnosti Hotel Venus Fourka autora nebo držitele autorských práv.

Názvy, loga, ochranné známky a vyobrazení produktů uvedené na webových stránkách https://venusfourka.gr/, požívají práv svých oprávněných vlastníků s přihlédnutím k tomu, že jsou chráněny ustanoveními o ochranných známkách.

Návštěvníci https://venusfourka.gr/ si vyhrazují omezené a nevýhradní právo na vytvoření hypertextového odkazu na domovskou stránku. https://venusfourka.gr/ na webové stránce, která je v jejich vlastnictví, pokud tento hypertextový odkaz nepopisuje Hotel Venus Fourkanebo jeho služby nepravdivým, zavádějícím, hanlivým nebo jinak nepříjemným způsobem. Jakékoli neoprávněné použití ukončuje platnost licence nebo přístupu uděleného Hotel Venus Fourka.

Jakýkoli odkaz nebo odkaz prostřednictvím odkazů na jiné internetové stránky je uveden pro pohodlí uživatele. Η Hotel Venus Fourka neodpovídá za podmínky správy a ochrany osobních údajů, které dodržuje.

Kromě toho společnost za jakoukoli formu škody, kterou návštěvník/uživatel stránek, služeb, možností a obsahu webových stránek utrpí z vlastní iniciativy.

Η Hotel Venus Fourka dodržuje platné právní předpisy Úřadu pro ochranu osobních údajů, které se vztahují na databáze osobních údajů, a zavazuje se k jejich plnému provádění.
Η Hotel Venus Fourka vás informuje, že osobní údaje získané z webových stránek Hotel Venus Fourka budou postupně uloženy v souborech vlastněných Hotel Venus Fourka. Tyto soubory slouží
spravovat, organizovat nebo poskytovat obsah svým zákazníkům. Hotel Venus Fourka, aby lépe porozuměla jejich preferencím a přizpůsobila jim své služby. Také o možnosti poskytování
nový obsah nebo služby a zasílání propagačních materiálů o nových produktech a nabídkách společnosti. Hotel Venus Fourka v oblasti služeb a obsahu nabízených prostřednictvím https://venusfourka.gr/.
Η https://venusfourka.gr/ s osobními údaji zaslanými uživateli svých webových stránek nijak neobchoduje ani je neposkytuje třetím stranám.

Webové stránky https://venusfourka.gr/ si vyhrazuje právo upravovat a obohacovat tyto podmínky bez předchozího upozornění. Návštěvníkům se doporučuje, aby stránky pravidelně kontrolovali.

Používání webových stránek Hotel Venus Fourka předpokládá a potvrzuje, že uživatel/návštěvník plně porozuměl výše uvedeným podmínkám a že s nimi plně souhlasí.